Wikia Nhật Bản
Advertisement

Thông tin tổng quát

Tên trường: 長岡技術科学大学, Nagaoka University of Technology, Trường đại học kỹ thuật Nagaoka

Ký hiệu: NUT

Ngày thành lập: 1/10/1976

Phân loại: trường quốc lập

Số sinh viên: 2358 (1st, May, 2016)

Sinh viên việt nam: 78

Website: http://www.nagaokaut.ac.jp/j/index.html

Ký túc xá

Trường có 4 kí túc xá ở ngay cạnh trường: ký túc xá quốc tế (8000円-24000円), ký túc xá 30 năm(12000円-24000円), ký túc xá nhật(6000円), ký túc xá nữ(9000円). Chi phí rất rẻ, được ở trong vòng 2 năm

Chi tiết cụ thể xem ở link sau : http://www.nagaokaut.ac.jp/j/gakubu/fukuri_ryou.html

Thông tin tuyển sinh

1) Bậc đại học: có 2 hình thức ( sinh viên năm nhất và sinh viên năm 3).

1.1) Tuyển sinh từ năm 1:    * Tuyển sinh nhập học mùa thu:

 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5 đến

tháng 6

 • Hình thức tuyển sinh: có kì

thi để xét tuyển

 • Lệ phí tuyển sinh: 17000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 11 đến tháng 2
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi để xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 17000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

1.2) Tuyển sinh từ năm 3:

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:…….
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 5
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi phỏng vấn

(đối với du học sinh), và kì thi xét tuyển

 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

2) Bậc thạc sỹ: có 2 đối tượng ( học sinh của trường và không phải học sinh của trường).

2.1) Học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 3
 • Hình thức tuyển sinh: làm hồ sơ tiến cử
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 6
 • Hình thức tuyển sinh: làm hồ sơ tiến cử
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

2.2) Không phải là học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5 đến tháng 6
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

3) Bậc tiến sỹ: trải qua 1 kì thi để xét tuyển. Nhập học vào tháng 3 hoặc tháng 9 hàng năm.

3.1) Học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 11
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 8
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
3.2) Không phải là học sinh của trường
 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5, tháng 8
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

4) Đối tượng hợp tác:

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 9
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 9800 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 9800 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

Chi tiết cụ thể xem ở link sau : http://www.nagaokaut.ac.jp/j/nyuushi/nittei.html

Advertisement