Wikia Nhật Bản
Advertisement

3000 4

Đại học Nông Nghiệp Tokyo
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
東京農業大学
Tokyo University of Agriculture
Tên gọi tắt Nodai (農大)
Tokyo nodai (東京農大)
Địa điểm

Setagaya, Tokyo

Phân loại Trường tư


Giới thiệu

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh

Advertisement