Wikia Nhật Bản
Advertisement
Đại học Nagoya
<- Logo của trường, nếu không có thì dùng ảnh của trường
Tên
chính thức
<- Tên chính thức tiếng Nhật và tiếng Anh
Tên gọi tắt <- Tên gọi tắt của trường (Todai, Tokodai, Meidai...)
Địa điểm

<- Thành phố, Tỉnh

Phân loại [[:Category:<- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia|<- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia]]
Advertisement