Wikia Nhật Bản
Advertisement
Đại học Quốc tế Tokyo
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
東京国際大学
Tokyo International University
Địa điểm

Kawagoe, Saitama

Phân loại Trường tư thục


Giới thiệu

Mặc dù tên là đại học Quốc Tế Tokyo, địa điểm của trường lại thuộc thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh

Advertisement