FANDOM


Đại học Sophia
Sophia University logo
Tên
chính thức
上智大学
Sophia University
Tên gọi tắt Jōchi (上智)
Sophia
Địa điểm

Chiyoda, Tokyo

Thành lập 1913
Phân loại Trường tư thục
Số sinh viên 11,000
  • Đại học: 10,000
  • Cao học: 1,000
Sinh viên
Việt Nam
6 ( July 2014)
Website http://www.sophia.ac.jp


Giới thiệu

Tổng quát

Trường đại học Sophia (Sophia University, 上智大学 - Jōchi Daigaku) là một trường đại học tư thục nằm gần ga Yotsuya, quận Chiyoda, thành phố Tokyo. Trường Sophia là một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản và được biết đến với môi trường quốc tế. Tên của trường, "Sophia", bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "trí tuệ" (Wisdom). Trường có điểm mạnh về đào tạo ngôn ngữ, các ngành nhân văn và tuyển một lượng lớn sinh viên quốc tế so với các trường đại học khác.

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Trường có chương trình học trao đổi (exchange) với nhiều trường đại học khác trên thế giới như Yale University, Sogang University and the University of Hong Kong.

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Hiện nay trường có rất ít sinh viên Việt Nam và hầu như không có hoạt động gì.

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Học bổng Adachi

Đây là học bổng dành cho sinh viên các nước Đông Nam Á và Châu Phi.

  • Mức học bổng: 1/3, 1/2 hoặc toàn bộ học phí.
  • Tiêu chí xét tuyển: kết quả học tập trước đó, điều kiện kinh tế gia đình, bài tiểu luận.
  • Thời gian đăng ký: gửi hồ sơ cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

New student scholarship

Đây là học bổng dành cho sinh viên mới vào trường.

  • Mức học bổng: 1/3, 1/2 hoặc toàn bộ học phí.
  • Tiêu chí xét tuyển: kết quả học tập trước đó, điều kiện kinh tế gia đình, bài tiểu luận.
  • Thời gian đăng ký: gửi hồ sơ cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

Hình ảnh

Tài liệu tham khảo

  1. Sophia University, Wikipedia.