Wikia Nhật Bản
Advertisement
Đại học Takushoku
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
拓殖大学
Takushoku University
Tên gọi tắt Takudai (拓大)
Phân loại Trường tư
Website www.takushoku-u.ac.jp


Giới thiệu

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh

Advertisement