FANDOM


 • trang thảo luận Thảo luận:Tinh thần weeaboo
  bình luận mới bởi John Christopia Smith
  Bình luận: Weeboo xuất phát từ thuật ngữ Wapanese - diễn giải một cách đầy đủ là từ "Wanna be Japanese" tức là muốn thành người Nhật Bản. Cộng đồng 4chan là…
 • trang mới Tinh thần weeaboo
  tạo bởi Taolaweeaboo
  Trang mới: Tinh thần Weeaboo là tàn dư còn sót lại của tinh thần đại á đông của Nhật lùn, được phát triển bởi những thằng tây lông cố ra vẻ như là dân Nhật…
 • trang thảo luận Thảo luận:Beppu
  bình luận mới bởi Pacman140
  Bình luận: Dường như bài viết về thành phố Beppu này là dành riêng cho sinh viên APU, trong khi đó người muốn tìm thông tin trong đây có phần nhiều là khách du…
 • sửa đổi Tinh thần học hỏi
  sửa đổi bởi Clalisdustart diff
  Tóm tắt: Lịch sử hình thành:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.