Wikia Nhật Bản
Advertisement

300 1

Ở Nhật vẫn có tai nạn thương tâm do người đi xe đạp và ô tô Vì thế chúng ta cần thận trọng và hiểu nguyên tắc trên đường của họ. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn:

http://www.pref.aichi.jp/global/en/living/traffic

Advertisement