Wikia Nhật Bản
Advertisement
Infobox school
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
{{{Tên}}}
Tên gọi tắt {{{Tên tắt}}}
Địa điểm

{{{Địa điểm}}}

Thành lập {{{Thành lập}}}
Phân loại [[:Category:{{{Phân loại}}}|{{{Phân loại}}}]]
Số sinh viên {{{Số sinh viên}}}
Sinh viên
Việt Nam
{{{Số sinh viên Việt Nam}}}
Website {{{Website}}}

Usage

{{Infobox school
|image         = 
|Tên          = 
|Tên tắt        =
|Địa điểm        = 
|Thành lập       = 
|Phân loại       =
|Số sinh viên      = 
|Số sinh viên Việt Nam = 
|Website        = 
}}

Syntax

image
Logo chính thức của trường. Chiều rộng tối đa là 250px.
Tên
Tên chính thức của trường, tiếng Nhật và tiếng Anh.
Địa điểm
bao gồm tên thành phố và tên tỉnh.
Thành lập
ngày, tháng, năm thành lập trường.
Phân loại
trường công hay trường tư.
Số sinh viên
ước tính số lượng sinh viên trong trường.
Số sinh viên Việt Nam
ước tính số lượng sinh viên Việt Nam trong trường.
Website
địa chỉ website chính thức của trường.
Advertisement