Wikia Nhật Bản
Advertisement

Giới thiệu chung

Bảo hiểm y tế của công ty, Bảo hiểm y tế của cơ quan hay theo tiếng Nhật chỉ gọi đơn giản là Bảo hiểm y tế (健康保険) là loại bảo hiểm do công ty, xí nghiệp cấp cho nhân viên. Đây là một trong hai loại bảo hiểm chính ở Nhật, loại còn lại là Bảo hiểm y tế quốc gia.

Đối tượng gia nhập

Người đang làm việc ở các xí nghiệp, công ty.

Thủ tục gia nhập

Thủ tục gia nhập tùy thuộc vào từng xí nghiệp, công ty nơi bạn đang làm việc.

Thẻ bảo hiểm

Nếu gia nhập bảo hiểm sẽ nhận được thẻ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm là vật chứng minh đã gia nhập bảo hiểm, do đó xin hãy giữ gìn một cách cẩn thận. Trên thẻ bảo hiểm có ghi họ tên, địa chỉ của người gia nhập bảo hiểm. Khi đi khám bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm tại quầy tiếp tân của cơ quan y tế. Khi đi du lịch trong nước Nhật cũng nên mang theo thẻ bảo hiểm. Ngoài ra không thể cho muợn hay mua bán thẻ bảo hiểm.

Mức hỗ trợ

Khi có thẻ bảo hiểm, khi chữa trị bệnh tật hay thương tật bạn được hỗ trợ từ 70-80% chi phí, tùy thuộc vào từng đối tượng.

Đối tượng Mức thu nhập Mức hỗ trợ
Trẻ em trước tuổi đi học Tất cả các mức thu nhập 80%
Từ tuổi đi học đến 69 tuổi Tất cả các mức thu nhập 70%
Từ 70 đến 74 tuổi Thu nhập giống như đi làm 70%
Thu nhập thông thường và thấp 80%

Lưu ý:

  • Những người trên 75 tuổi (hoặc người có bệnh tật nhất định từ 65 đến 74 tuổi) là đối tượng của chế độ y tế sau độ tuổi 75.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm bị trừ từ tiền lương. Mức phí được tính tùy theo số tiền lương, công ty/xí nghiệp và nhân viên/người lao động mỗi bên chi trả một nửa.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE)
Advertisement