Wikia Nhật Bản
Advertisement

2000 3

Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)

Giới thiệu chung

Điểm tốt

Điểm xấu

Advertisement