Wikia Nhật Bản
(Tạo trang mới với nội dung “thumb|300px|Một căn hộ cho thuê điển hình ==Giới thiệu chung== ==Điểm tốt== ==Điểm xấu==”)
 
n (7 phiên bản)
 
(Không hiển thị 6 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
{{progress|2000|3}}
[[Tập tin:Apartment.jpg|thumb|300px|Một căn hộ cho thuê điển hình]]
 
  +
 
[[Tập tin:Apartment.jpg|thumb|300px|Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)]]
 
==Giới thiệu chung==
 
==Giới thiệu chung==
 
==Điểm tốt==
 
==Điểm tốt==
 
==Điểm xấu==
 
==Điểm xấu==
  +
  +
[[Category:Nhà ở]]

Bản hiện tại lúc 08:43, ngày 26 tháng 5 năm 2014

2000 3

Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)

Giới thiệu chung

Điểm tốt

Điểm xấu