Wikia Nhật Bản
n (7 phiên bản)
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{progress|2000|3}}
 
{{progress|2000|3}}
   
[[Tập tin:Apartment.jpg|thumb|300px|Một căn hộ cho thuê điển hình]]
+
[[Tập tin:Apartment.jpg|thumb|300px|Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)]]
 
==Giới thiệu chung==
 
==Giới thiệu chung==
 
==Điểm tốt==
 
==Điểm tốt==

Bản hiện tại lúc 08:43, ngày 26 tháng 5 năm 2014

2000 3

Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)

Giới thiệu chung

Điểm tốt

Điểm xấu