Advertisement

Căn hộ

2000 3

Apartment.jpg
Một căn hộ với phòng kiểu Nhật (和室)

Giới thiệu chung

Điểm tốt

Điểm xấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.