FANDOM


900 1

Cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam bao gồm Đại Sứ Quán Nhật Bản và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản.

Đây là nơi làm Visa và các thủ tục liên quan. Bạn hoàn toàn có thể tự mình đi làm giấy tờ mà không cần công ty môi giới nào cả. Giấy tờ tiếp nhận vào buổi sáng các ngày trong tuần, trả giấy tờ vào buổi chiều sau một tuần bạn nộp.

Địa chỉ - Liên lạc

Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
27 Liễu Giai, Hà Nội
Ðiện thoại:(+84-4)-8463000
Fax: (+84-4)-8463043
Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh
Số 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Ðiện thoại: (+84-8)-8225314
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.