Wikia Nhật Bản
Advertisement

Đôi khi bệnh tật và tai nạn đột nhiên xảy ra đối với bạn. Lúc đó nên làm như thế nào? Khi gọi xe cấp cứu thì phải làm như thế nào và khi bị bệnh vào ngày nghỉ hay buổi tối thì phải làm sao. Ở mục này, chúng tôi hướng dẫn về cách ứng phó y tế ở những trường hợp như thế.

Gọi số 119. Điện thọai cố định, điện thọai công cộng, điện thọai di động và PHS cái nào cũng gọi được.

  • Khi gọi 119 thì sẽ được nối với sở phòng cháy chữa cháy. Lính cứu hỏa sẽ hỏi là hỏa hoạn hay cấp cứu, lúc đó phải bình tĩnh trả lời cấp cứu (救急 kyūkyū).
  • Kế đó là cung cấp các thông tin về nơi người bị nạn đang ở cũng như các dấu hiệu để nhận biết.
  • Kế tiếp là nói ngắn gọn các thông tin cần thiết như ai, khi nào, ở đâu, bị như thế nào. Hơn nữa, nếu cần thiết thì cũng cung cấp các thông tin về tuổi tác, giới tính của người bị nạn.
  • Cuối cùng là nói tên và số điện thọai của mình.

Phí điện thọai gọi cấp cứu cũng như phí sử dụng xe cấp cứu thì miễn phí. Tuy nhiên trong trường hợp có thể sử dụng xe hơi và taxi để vận chuyển người bị nạn thì không thể sử dụng xe cấp cứu. Thêm nữa nên làm thẻ cấp cứu cá nhân và mang theo bên mình.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE)
Advertisement