Wikia Nhật Bản
Advertisement

900 1

Chuyển đến

Khi bạn chuyển đến nơi ở mới, bạn cần chú ý làm các việc sau đây:

  • Thông báo địa chỉ mới cho Văn phòng hành chính nơi bạn đăng ký thẻ cư trú; cho Bưu điện (để chuyển thư, bưu phẩm từ địa chỉ cũ); Ngân hàng…
  • Đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, nước, gas, điện thoại v.v Khi gọi, hãy nói rõ bạn mới chuyển nhà từ địa chỉ nào sang địa chỉ nào.
  • Nắm rõ các lịch trình liên quan nơi bạn ở (ví dụ lịch thu gom các loại rác).

Chuyển đi

Khi bạn có kế hoạch chuyển nhà, bạn cần phải làm những việc sau đây:

  • Thông báo cho người quản lý nhà hay nhân viên đại lý bất động sản 1 hoặc 2 tháng trước ngày chuyển
  • Thông báo cho các công ty cung cấp các dịch vụ (điện, nước, điện thoại, gas…) trước ít nhất 10 ngày. Hẹn nhân viên các công ty đó một ngày nhất định (thường là ngày bạn dọn đi) để họ đến tính toán số tiền còn
  • Cũng cần tới bưu điện trước khoảng 1 tuần để đăng ký chuyển thư tín đến địa chỉ mới sau khi bạn đã rời đi.
  • Thông thường bạn sẽ phải dọn sạch đồ đạc, trả lại nguyên trạng trước khi chuyển đi nên hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt. Những đồ không dùng nữa có thể bán rẻ, đem cho bạn bè hoặc thông báo lên Facebook group của VYSA
Advertisement