Wikia Nhật Bản
Advertisement

Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Nhật Bản, được phân loại theo từng khu vực và tỉnh.

Khu vực Hokkaido

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Hokkaido 北海道大学 Quốc gia http://www.oia.hokudai.ac.jp

Khu vực Tōhoku

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Akita 秋田大学 Quốc gia http://www.akita-u.ac.jp

Bản mẫu:University aomori

Bản mẫu:University iwate

Bản mẫu:University miyagi

Bản mẫu:University fukushima

Bản mẫu:University yamagata

Khu vực Kantō

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Meikai 明海大学 Tư thục http://www.meikai.ac.jp

Bản mẫu:University gunma

Bản mẫu:University ibaraki

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Quốc gia Yokohama 横浜国立大学 Quốc gia

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Công Nghệ Nhật Bản 日本工業大学 Tư thục http://www.nit.ac.jp
Đại học Quốc Tế Tokyo 東京国際大学 Tư thục http://www.tiu.ac.jp/
Đại học Seibu Bunri 西武文理大学 Tư thục

Bản mẫu:University tochigi

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Công Nghệ Tokyo 東京工業大学 Công lập http://www.titech.ac.jp
Đại học Nông Nghiệp Tokyo 東京農業大学 Tư thục http://www.nodai.ac.jp
Đại học Sophia 上智大学 Tư thục http://www.sophia.ac.jp
Đại học Tokyo 東京大学 Quốc gia http://www.u-tokyo.ac.jp
Đại học Takushoku 慶應義塾大学 Tư thục http://www.takushoku-u.ac.jp
Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) 政策研究大学院大学 Quốc gia http://www.grips.ac.jp

Khu vực Chūbu

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Aichi 愛知大学 Tư thục http://www.aichi-u.ac.jp
Đại học Aichi Bunkyo
Đại học Aichi Gakuin
Đại học Aichi Gakusen
Đại học Aichi Mizuho
Đại học Aichi Sangyo
Đại học Aichi Shinshiro Otani
Đại học Aichi Shukutoku
Đại học Chubu
Đại học Công nghệ Aichi 愛知工科大学
Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc tỉnh Aichi
Đại học Nữ Aichi Bunkyo
Đại học Sư phạm Aichi 愛知教育大学
Đại học tỉnh Aichi
Đại học Y khoa Aichi
Đại học Nagoya 名古屋大学 Quốc lập http://en.nagoya-u.ac.jp/
Đại học Y tế Fujita 藤田保健衛生大学
Viện Công nghệ Aichi 愛知工業大学

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

Khu vực Kansai

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ashiya 芦屋大学 Tư thục http://www.ashiya-u.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kyorin 杏林大学 Tư thục http://www.kyorin-u.ac.jp
Đại học Kyoto Gakuen 京都学園大学 Tư thục http://www.kyotogakuen.ac.jp
Đại học Nữ Kyoto 京都女子大学 Tư thục http://www.kyoto-wu.ac.jp

Bản mẫu:University mie

Bản mẫu:University nara

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kansai 関西大学 Tư thục http://www.nyusi.kansai-u.ac.jp
Đại học Osaka 大阪大学 Quốc gia http://www.osaka-u.ac.jp/ja/

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Mỹ thuật Seian 成安造形私立大学 Tư thục http://www.seian.ac.jp
Đại học Shiga 滋賀大学 Quốc gia http://www.shiga-u.ac.jp
Đại học tỉnh Shiga 滋賀県立大学 Công lập http://www.usp.ac.jp

Bản mẫu:University wakayama

Khu vực Chūgoku

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Hiroshima 広島大学 Quốc gia http://www.hiroshima-u.ac.jp

Bản mẫu:University okayama

Bản mẫu:University shimane

Bản mẫu:University tottori

Bản mẫu:University yamaguchi

Khu vực Shikoku

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ehime 愛媛大学 Quốc gia http://www.ehime-u.ac.jp

Bản mẫu:University kagawa

Bản mẫu:University kochi

Bản mẫu:University tokushima

Khu vực Kyushu

Bản mẫu:University fukuoka

Bản mẫu:University kagoshima

Bản mẫu:University kumamoto

Bản mẫu:University miyazaki

Bản mẫu:University nagasaki

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

Bản mẫu:University saga

Advertisement