FANDOM


Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Nhật Bản, được phân loại theo từng khu vực và tỉnh.

Khu vực Hokkaido

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Hokkaido 北海道大学 Quốc gia http://www.oia.hokudai.ac.jp

Khu vực Tōhoku

Khu vực Kantō

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Meikai 明海大学 Tư thục http://www.meikai.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Quốc gia Yokohama 横浜国立大学 Quốc gia

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Công Nghệ Nhật Bản 日本工業大学 Tư thục http://www.nit.ac.jp
Đại học Quốc Tế Tokyo 東京国際大学 Tư thục http://www.tiu.ac.jp/
Đại học Seibu Bunri 西武文理大学 Tư thục

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Công Nghệ Tokyo 東京工業大学 Công lập http://www.titech.ac.jp
Đại học Nông Nghiệp Tokyo 東京農業大学 Tư thục http://www.nodai.ac.jp
Đại học Sophia 上智大学 Tư thục http://www.sophia.ac.jp
Đại học Tokyo 東京大学 Quốc gia http://www.u-tokyo.ac.jp
Đại học Takushoku 慶應義塾大学 Tư thục http://www.takushoku-u.ac.jp
Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) 政策研究大学院大学 Quốc gia http://www.grips.ac.jp

Khu vực Chūbu

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

Khu vực Kansai

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ashiya 芦屋大学 Tư thục http://www.ashiya-u.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kyorin 杏林大学 Tư thục http://www.kyorin-u.ac.jp
Đại học Kyoto Gakuen 京都学園大学 Tư thục http://www.kyotogakuen.ac.jp
Đại học Nữ Kyoto 京都女子大学 Tư thục http://www.kyoto-wu.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kansai 関西大学 Tư thục http://www.nyusi.kansai-u.ac.jp
Đại học Osaka 大阪大学 Quốc gia http://www.osaka-u.ac.jp/ja/

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Mỹ thuật Seian 成安造形私立大学 Tư thục http://www.seian.ac.jp
Đại học Shiga 滋賀大学 Quốc gia http://www.shiga-u.ac.jp
Đại học tỉnh Shiga 滋賀県立大学 Công lập http://www.usp.ac.jp

Khu vực Chūgoku

Khu vực Shikoku

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ehime 愛媛大学 Quốc gia http://www.ehime-u.ac.jp

Khu vực Kyushu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.