Wikia Nhật Bản
Advertisement

Trường hợp mời gia đình sang cư trú dài hạn (trên 3 tháng), bạn cần tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận tư cách tạm trú (Certificate of Eligibility- Zairyu Shikaku Nintei Shyomeisho) ở Cục Quản lý nhập cảnh nơi bạn cư trú. Thủ tục này có thể mất từ một tuần đến ba tháng.

Các giấy tờ cần thiết để xin COE gồm:

  1. Đơn xin cấp theo mẫu (mỗi người một đơn)
  2. Chứng minh khả năng hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình sẽ bảo lãnh sang bằng một trong nhiều loại giấy ờ: xác nhận học bổng, số dư tài khoản,và thu nhập.
  3. Giấy chứng nhận đang học tập (do trường cấp) hoặc chứng minh việc làm.
  4. Các giấy tờ chứng minh quan hệ với người bảo lãnh (giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh…) (phải được dịch sang tiếng Nhật)
  5. Hai ảnh 4cm x 3cm cho mỗi người.

Thông tin hướng dẫn chi tiết có thể xem tại đây:

http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01.html

Advertisement