FANDOM


Học bổng JSPS do Hội phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS - Japan Society for the Promotion of Science) cung cấp cho tiến sĩ trẻ nước ngoài đến Nhật tiến hành hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu hàng đầu tại các trường đại học hay trung tâm nghiên cứu của Nhật dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học chủ nhà (host researcher).

Lĩnh vực nghiên cứu: Tất cả các ngành khoa học nhân văn, xã hội, tự nhiên được liệt kê trong qui định của học bổng.

Tiêu chuẩn nhà khoa học chủ nhà

Nhà khoa học chủ nhà phải là một nhà nghiên cứu (không bao gồm research assistants) đang làm việc chính thức tại một trong các cơ quan sau đây:

 • Các trường đại học quốc lập, công lập hay dân lập, các viện nghiên cứu liên trường hoặc các viện nghiên cứu do MEXT quản lý.
 • Các phòng thí nghiệm hay các tổ chức có liên quan đến công việc nghiên cứu bao gồm các viện nghiên cứu quản lý độc lập, các công ty nghiên cứu công, các tổ chức phi lợi nhuận và các viện nghiên cứu trực thuộc các tỉnh của Nhật.

Cộng tác viên JSPS cần phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau đây

 • Là công dân của một nước có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản
 • Đã có bằng tiến sĩ (trong vòng 6 năm trở lại) khi chương trình học bổng bắt đầu có hiệu lực
 • Có kế hoạch nghiên cứu được thu xếp trước với nhà nghiên cứu chủ nhà.
 • Những người đã nhận học bổng sau tiến sĩ JSPS hoặc STA hơn 12 tháng không được chấp nhận.

Số lượng học bổng: Khoảng 200 cho kỳ bắt đầu từ tháng 9 và khoảng 200 cho kỳ bắt đầu từ tháng 5. Thời gian bắt đầu và thời hạn học bổng: Học bổng được trao trong khoảng từ 12 đến 24 tháng. Người được trao học bổng phải bắt đầu công việc nghiên cứu trong khoảng thời gian qui định.

Các điều khoản học bổng

 • Vé máy bay 2 chiều
 • Khoản học bổng 392.000 yên/tháng
 • Khoản trợ cấp ổn định ban đầu: 200.000 yên
 • Tiền trợ cấp đi lại nghiên cứu 1 năm: 58.500 yên
 • Bảo hiểm giao thông và bệnh tật

C ác cộng tác viên sống ở Nhật vào thời điểm nhận giấy quyết định trao học bổng không được nhận các khoản 1 và 3.

Thủ tục nộp đơn

Hồ sơ xin phải do nhà khoa học chủ nhà nộp cho JSPS thông qua hiệu trưởng trường đại học hoặc giám đốc các viện nghiên cứu. Các nhà khoa học nước ngoài muốn xin học bổng cần phải liên hệ với một nhà khoa học chủ nhà cùng lĩnh vực nghiên cứu để yêu cầu nộp giúp hồ sơ. JSPS không giới thiệu các nhà khoa học chủ nhà và không nhận hồ sơ trực tiếp từ các nhà khoa học nước ngoài hay thông qua con đường ngoại giao.

Hồ sơ cần thiết

 • Mẫu đơn do nhà khoa học chủ nhà viết (mẫu 1)
 • Mẫu đơn do nhà khoa học nước ngoài viết (mẫu 2)
 • Các giấy tờ liên quan
 • Giấy giới thiệu của người đang/đã hướng dẫn người ứng cử (không phải của nhà khoa học chủ nhà)
 • Bản sao bằng tiến sĩ của ứng cử viên
 • Các giấy tờ chứng minh sự liên hệ giữa ứng cử viên và nhà khoa học chủ nhà
 • Các giấy tờ khác nếu cần thiết

Bản sao trang 1 của mẫu 1

Địa chỉ liên hệ

Foreign Fellowship Division, Japan Society for the Promotion of Science
6, Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8471
TEL: +81-3-3263-3444/3761
http://www.jsps.go.jp/e-fellow/fellow_pd.html
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.