FANDOM


Giới thiệu chung

Mỗi tháng bạn sẽ tốn khoảng 3000 - 7000 yên cho internet.

Phân loại

Mạng có dây

Mạng không dây

Wimax

Các hãng cung cấp dịch vụ

Cách đăng ký lắp đặt

Tham khảo thêm: http://bbapply.com http://www.survivingnjapan.com/2012/06/internet-in-japan-broadband-high-speed.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.