Wikia Nhật Bản
Advertisement

Chế độ lương hưu quốc gia là chế độ bảo hiểm xã hội để nhận được sự chi trả và nhận được sự bảo hộ trong trường hợp cao tuổi, thương tật hoặc mất người trong gia đình.

Trợ cấp công cộng có hai loại: Là cơ sở của chế độ lương hưu công cộng, lương hưu quốc gia sẽ chi trả cho những người gia nhập với các khoản như lương hưu cao tuổi, lương hưu thương tật và lương hưu dành cho thân nhân (trong trường hợp tử vong). Kế đó có bảo hiểm phúc lợi hưu trí. Những người lao động như nhân viên công ty phải gia nhập bảo hiểm này. Bảo hiểm này chi trả phụ thêm (lương hưu thay đổi theo mức lương) trên phần cơ bản của lương hưu quốc dân.

Gia nhập

Độ tuổi gia nhập

Bao gồm cả người nước ngoài, những người sống ở Nhật có độ tuổi từ 20 đến 60 phải gia nhập.

Thủ tục gia nhập

Trường hợp gia nhập lương hưu quốc gia mang con dấu (nếu tự mình ký tên trên bản đăng ký thì không cần con dấu) đến cửa liên hệ của bộ phận lương hưu tại văn phòng quận để đăng ký.

Trường hợp gia nhập bảo hiểm phúc lợi hưu trí tại nơi làm việc, thì cũng đồng thời gia nhập lương hưu quốc gia. Việc thủ tục gia nhập được tiến hành một cách tự động khi gia nhập bảo hiểm phúc lợi hưu trí nên bản thân mình không cần làm thủ tục trực tiếp.

Đóng phí bảo hiểm

Không căn cứ vào thu nhập, thống nhất mỗi tháng 14.980 yên (năm Heisei 24). Vào tháng 4 mỗi năm giấy thanh toán phí bảo hiểm của một năm sẽ được gửi đến từ Cơ quan tiền hưu Nhật Bản. Với giấy thanh toán này bạn có thể được chi trả tại bưu điện, ngân hàng, Combini hoặc chuyển khoản thông qua tài khỏan.

Khi thu nhập ít hay việc đóng bảo hiểm gặp khó khăn thì có thể được miễn toàn bộ hoặc giảm một phần nếu làm đơn xin. Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng “chế độ đóng bảo hiểm đặc biệt dành cho sinh viên” để trì hoãn việc chi trả phí bảo hiểm. Tuy nhiên một số trường học không nằm trong phạm vi được áp dụng chế độ này. Các trường hợp miễn trừ (ngoại trừ trường hợp miễn trừ do pháp luật qui định) theo nguyên tắc thủ tục miễn trừ phải được tiến hành hàng năm. Xin hãy xem lại chi tiết tại cửa liên hệ phụ trách lương hưu.

Hoàn trả khi về nước

Người nước ngoài khi trở về nước có thể làm thủ tục để xin hoàn trả lại một phần phí đã đóng trong thời gian làm việc ở Nhật (tham khảo tại đây). Mức tiền được nhận lại là một khoản cố định, tùy thuộc vào thời gian người đó đã làm việc tại Nhật:

  • Thời gian làm việc 6-11 tháng - ¥45,300
  • Thời gian làm việc 12-17 tháng - ¥90,600
  • Thời gian làm việc 18-23 tháng - ¥135,900
  • Thời gian làm việc 24-29 tháng - ¥181,200
  • Thời gian làm việc 30-35 tháng - ¥226,500
  • Thời gian làm việc trên 36 tháng - ¥271,800

Với những người có ý định định cư lâu dài ở Nhật, khi về già bạn sẽ được nhận một khoản lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên với những người nước ngoài muốn về nước, chế độ này được cho là rất bất công do khoản phí phải đóng hàng tháng nếu nhân lên với số tháng làm việc thường cao hơn vài lần so với số tiền được nhận lại. Đặc biệt là dù bạn có làm bao nhiêu năm đi nữa, mức tối đa bạn có thể nhận được cũng chỉ là mức 36 tháng (¥271,800).

Advertisement