Wikia Nhật Bản
Advertisement

Mất hộ chiếu

Khi bị mất hộ chiếu, phải nhanh chóng làm “giấy xác nhận báo cáo mất đồ” ở đồn cảnh sát nơi gần nhất. Sau đó, đến đại sứ quán, lãnh sự quán của nước mình tại Nhật để làm các thủ tục cấp, phát lại. Khi đó, do cần phải có số thụ lý hồ sơ có ghi trên giấy báo cáo mất đồ nên nhất thiết phải ghi chép lại hoặc mang theo bản ghi chú của tờ giấy báo cáo mất đồ này.

Mất thẻ cư trú

Trên thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều thì có các thông tin cá nhân nên có thể bị sử dụng với mục đích xấu. Khi bị mất, thì phải nhanh chóng đến đồn cảnh sát hoặc trụ sở cảnh sát nơi gần nhất để thông báo việc bị mất, kể từ ngày bị mất thì trong vòng 14 ngày sau đó phải đi đến phòng hành chính tại nơi ở để làm các thủ tục cấp phát lại. Ngoài ra, khi thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều bị hỏng, gẫy thì phải làm lại. Trường hợp này thì mang thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều đã sử dụng trước đây đến phòng hành chính địa phương để làm các thủ tục cấp phát lại. (Tham khảo mục B Đăng ký ngoại kiều 5-1 5.1 Xin làm lại thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều)

Mất thẻ ngân hàng

Khi làm mất thẻ ngân hàng (thẻ ATM), nhanh chóng đển trụ sở cảnh sát nơi gần nhất để làm giấy xác nhận báo cáo mất đồ. Ngoài ra, ngay lập tức liên lạc với ngân hàng, công ty thẻ tín dụng để dừng các giao dịch tài khoản.

Quên đồ, làm rơi đồ

Liên hệ với đồn cảnh sát hoặc trụ sở cảnh sát nơi gần nhất. Khi làm rơi đồ, để quên đồ đạc trên xe điện, xe buýt thì trực tiếp liên hệ với nhân viên nhà ga, nhân viên phục vụ trên các phương tiện hoặc các công ty dịch vụ giao thông. Các trụ sở cảnh sát sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến đồ đạc bị rơi, để quên khi chúng được mang đến, trong thời gian 3 thángmà người làm mất không đến lấy thì đồ đạc đó sẽ trở thành sở hữu của người đã giao nộp cho cảnh sát. Khi làm mất đồ thì nhanh chóng liên lạc, trao đổi với đồn, trụ sở cảnh sát nơi gần nhất.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE)
Advertisement