Wikia Nhật Bản
Advertisement

1500 1

Đối với người nước ngoài khi thuê nhà ở Nhật, các công ty môi giới bất động sản thường đòi hỏi phải có người bảo lãnh (保証人 - Hoshōnin). Trong trường hợp có sự cố gì hoặc không thể liên lạc với người thuê nhà, công ty sẽ liên lạc với người bảo lãnh. Có hai hình thức người bảo lãnh như sau:

  • Người quen hoặc bạn bè người Nhật đứng ra bảo lãnh.
  • Công ty chuyên đứng ra bảo lãnh cho người nước ngoài thuê nhà. Tất nhiên, hình thức này sẽ mất một khoản tiền nhất định.
Advertisement