Wikia Nhật Bản
Advertisement

Tai nạn giao thông

Trường hợp gây ra tai nạn giao thông

Khi bạn là người gây ra tai nạn giao thông, ngay lập tức phải dừng ngay việc lái xe, cứu hộ người bị thương, thực hiện các biện pháp cứu hộ ngay lập tức, dùng các thiết bị giao thông để cảnh báo nguy hiểm ở nơi vừa xảy ra tai nạn và thông báo với cảnh sát.

  1. Liên lạc với cảnh sát: Dừng xe ở nơi an toàn để tránh gây tắc nghẽn giao thông hoặc các vụ tai nạn khác, liên lạc ngay với cảnh sát (số điện thoại: 110), nếu có người bị thương thì gọi xe cấp cứu để đảm bảo an toàn cho người bị nạn.
  2. Kiểm tra hiện trường: Khi cảnh sát đến thì phải yêu cầu họ xác nhận hiện trường vụ tai nạn. Giữ nguyên hiện trường cho đến khi cảnh sát đến (trừ trường hợp có người bị thương). Nếu không tuân thủ điều này thì bạn có thể mất quyền được trả bảo hiểm
  3. Xác nhận giữa các bên: Thông báo với người bị nạn địa chỉ, tên, số điện thoại liên lạc của mình và cũng yêu cầu bên bị nạn cung cấp những thông tin tương tự.
  4. Thông báo với công ty bảo hiểm: Nếu không thông báo với công ty bảo hiểm, bạn có thể sẽ không được trả tiền. Các công ty bảo hiểm có thể tư vấn cho bạn sau tai nạn xảy ra và thay mặt bạn để thỏa thuận với người bị tai nạn. Bởi vậy bạn nên thông qua công ty bảo hiểm để thỏa thuận với người bị tai nạn.

Trường hợp bị tai nạn giao thông

Nếu bị thương do tai nạn giao thông, bạn có thể nhận được những khoản bồi thường: Bảo hiểm trách nhiệm xe hơi và những bảo hiểm khác từ người gây tai nạn. Trường hợp bị tai nạn giao thông khi đang làm việc hoặc đang chuyển công tác, thì có thể nhận bồi thường từ bảo hiểm tai nạn lao động.

  1. Xác nhận giữa các bên: Xác nhận địa chỉ, tên tuổi, số điện thoại, biển số xe … của người đã gây ra tai nạn. Ngoài ra cũng phải thông báo cho người gây ra tai nạn những thông tin tương tự của mình.
  2. Thông báo với cảnh sát: Thông báo ngay với đồn cảnh sát gần nhất (số điện thoại 110). Cần thiết phải có giấy xác nhận tai nạn từ cảnh sát để đòi bồi thường từ bên gây tai nạn và công ty bảo hiểm.
  3. Đến bệnh viện, làm giấy xác nhận kết quả y khoa: Khi yêu cầu trả tiền điều trị từ công ty bảo hiểm hoặc từ người đã gây ra tai nạn giao thông, bạn cần phải có giấy xác nhận kết quả y khoa, kể cả trong trường hợp bị thương nhẹ
  4. Làm giấy xác nhận nhân viên: Trường hợp bị tai nạn mà không thể đi làm, cần liên lạc với nơi làm việc (công ty) để có giấy xác nhận nhân viên. Việc lấy giấy xác nhận này là cần thiết để đòi bồi thường từ người gây tại nạn và công ty bảo hiểm.

Bảo hiểm xe hơi

Có 2 loại bảo hiểm là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm bắt buộc

Theo luật Nhật Bản, tất cả những người sở hữu xe hơi đều phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường tổn hại xe hơi (bảo hiểm tự bồi trách). Loại bảo hiểm này sẽ tự động được đăng ký khi bạn mua và bảo trì kiểm tra xe. Bảo hiểm này chỉ áp dụng trong trường hợp xe hơi hoặc xe máy đang hoạt động mà gây tử vong hoặc thương tích đối với người khác và chỉ bồi thường trong một hạn mức nhất định. Khoản bồi thường này chỉ trang trải được những chi phí cần thiết tối thiểu và có thể sẽ không đủ cho những trường hợp cần chi phí lớn hơn. Bởi vậy bạn nên tham gia những loại bảo hiểm tự nguyện khác.

Bảo hiểm tự nguyện

Bảo hiểm tự nguyện bồi thường cho những tổn thất nằm ngoài phạm vi của bảo hiểm bắt buộc như là tổn thất về tài sản (tài sản của người khác bị tổn thất do tai nạn) và tổn thất về phương tiện (phương tiện bị mất trộm). Các loại bảo hiểm tự nguyện cũng bồi thường những tổn thất cá nhân đã được bảo hiểm bắt buộc chi trả nhưng số thiệt hại vượt quá hạn mức của bảo hiểm bắt buộc. Bạn có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện của các công ty bảo hiểm trong xã hội.

Tư vấn trong trường hợp tai nạn giao thông và kế hoạch bảo hiểm tương hỗ

Tư vấn trong trường hợp tai nạn giao thông

Kế hoạch bảo hiểm tương hỗ

Bồi thường thiệt hại và phương thức thanh toán

Bồi thường thiệt hại

Phương thức thanh toán bồi thường thiệt hại

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE).
Advertisement