Wikia Nhật Bản
Advertisement

Nếu có điều gì bạn chưa biết về Nhật, tỉ dụ như đi in tài liệu / photo như thế nào? Đăng ký điện thoại, ăn ở đâu ngon & bổ & rẻ :D vui chơi ở đâu.... Những điều này có thể tra cứu tại 2 trang blog khá chi tiết về đời sống của Nhật (bằng tiếng Anh) Có những điều khác với tưởng tượng của chúng ta nên dù biết sơ sơ rồi bạn cũng có thể đọc thêm để biết nhiều hơn. Hai trang đó là:

survivingnjapan http://www.survivingnjapan.com

accessj http://www.accessj.com Riêng về đi chơi có thể xem tại đây: japan guide http://www.japan-guide.com

Advertisement