Advertisement

Thẻ đăng ký người nước ngoài

Xem thêm: Thẻ cư trú

Khái quát

Thẻ đăng ký người nước ngoài, 外国人登録証 hay Alien Registration Card là một loại giấy tờ tùy thân quan trọng. Người nước ngoài sang sống lâu dài tại Nhật phải đến Cục quản lý nhập cảnh đăng ký làm thẻ trong vòng 90 ngày kể từ khi đến Nhật. Tuy nhiên, từ Tháng 7 năm 2012, loại thẻ này đã được thay thế bằng Thẻ cư trú.

Lưu ý

  • Thẻ đăng ký người nước ngoài vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết hạn. Sau khi đi ra hạn, bạn sẽ được cấp một Thẻ cư trú mới.
  • Từ tháng 7 năm 2012, người nước ngoài, bất kể đang mang thẻ đăng ký người nước ngoài hay Thẻ cư trú, đều có thể tái nhập cảnh vào Nhật mà không cần phải xin Giấy phép tái nhập cảnh nữa. Khi ra khỏi Nhật, chỉ cần đánh dấu vào ô "Depature with special re-try permission" trong tờ khai như dưới đây là được.
  • Tuy nhiên nếu quá một năm mà bạn không quay trở lại Nhật, bạn sẽ bị mất tư cách cư trú.


Special re-entry.jpg
Hãy nhớ đánh dấu vào ô vuông như trên khi làm thủ tục xuất cảnh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.