Wikia Nhật Bản
n (3 phiên bản)
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 08:43, ngày 26 tháng 5 năm 2014

Mẫu thẻ cư trú

Thẻ cư trú, 在留カード hay Residence Card là một loại giấy tờ tùy thân rất quan trọng ở Nhật. Tất cả những người sống ở Nhật đều phải đăng ký thẻ này trong vòng 90 ngày kể từ khi đến Nhật Bản. Thẻ này sẽ đóng vai trò giấy chứng minh của bạn trong thời gian sống tại Nhật. Sau khi được cấp, bạn phải luôn luôn mang thẻ theo người thay cho hộ chiếu và trình thẻ khi được yêu cầu.

Kể từ tháng 7 năm 2012, loại thẻ này thay thế cho Thẻ đăng ký người nước ngoài, đồng thời người nước ngoại tại Nhật không cần phải xin Giấy phép tái nhập cảnh nữa.

Thủ tục đăng ký

Ðể đăng ký, bạn phải trực tiếp đến văn phòng hành chính địa phương nơi bạn cư trú. Tại nơi đăng ký, bạn phải làm các công việc sau:

  1. Điền vào "Ðơn xin đăng ký người nước ngoài”.
  2. Nộp đơn cùng với hai ảnh (cỡ 4,5cm x 3,5cm, mới chụp trong vòng 6 tháng).
  3. Xuất trình hộ chiếu (có giấy nhập cảnh tại sân bay).
  4. Đăng ký chữ ký mẫu (hay lấy dấu vân tay).

Bạn sẽ được cấp thẻ cư trú trong vòng hai tuần kể từ ngày nộp đơn. Trong trường hợp bạn cần có thẻ cư trú trước thời hạn hai tuần để làm các thủ tục khác như mở tài khoản, bạn có thể xin cấp giấy chứng nhận tạm thời. Bạn sẽ khai vào một mẫu đơn khác, nộp lệ phí và ngay hôm sau sẽ có giấy này.

Thủ tục xin cấp lại và điều chỉnh thông tin trên thẻ

Trong trường hợp bạn bị mất thẻ hay có thay đổi gì về 1) chỗ ở, 2) tư cách cư trú, 3) thời hạn cư trú, 4) quốc tịch, 5) tên, bạn sẽ phải trực tiếp đến Văn phòng quận (区役所), hay thành phố nơi cư trú để thông báo trong vòng 14 ngày kể từ khi bị mất thẻ hay thay đổi thông tin.