Wikia Nhật Bản
Advertisement

Thủ tục hành chính của người đi làm việc tại Nhật đối với xuất nhập cảnh:

  • Thông báo thông tin công ty, địa điểm làm việc thay đổi
  • THông báo nghỉ việc
  • THông báo công ty mới, công việc mới.

Các thông báo bắt buộc phải hoàn thành trong vòng 14 ngày.

Thực hiện online tại:

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

Nếu không làm online thì cần điền đơn và gửi bưu điện hoặc đến trực tiếp văn phòng của Cục xuất nhập cảnh:

http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/18.html

Advertisement