Wikia Nhật Bản
Advertisement

Các loại thuế cần đóng ở Nhật:

Thuế thu nhập

Thường công ty sẽ tự trừ vào lương của bạn.

Thuế cư trú

Có hai loại thuế cư trú: thuế địa phương và thuế quốc gia, trả cho các phúc lợi mà bạn được hưởng (ví dụ như công viên, ...). Thuế này sẽ được xuất hóa đơn vào tháng 6 hàng năm kể từ năm thứ hai bạn ở tại Nhật. Nếu bạn đi làm, thường thuế này sẽ được trừ thẳng từ lương.

Giảm trừ thuế, điều chỉnh thuế

Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia khác áp dụng hình thức "Withhold tax". Hàng năm vào cuối tháng 3, bạn cần phải nộp tờ điều chỉnh thuế này. Nếu như có người thân không có thu nhập, các hoàn cảnh đặc biệt, ... sẽ được miễn giảm thuế.

Xem các quy định cụ thể và chi tiết tại: http://www.nta.go.jp/foreign_language/

Chú ý:

  • Chuyển tiền từ nước ngoài vào Nhật sẽ bị đánh thuế thu nhập trên số tiền đó.

Thông tin chi tiết: http://sumasen.com/manual_vn/12_zeikin.html

Nguồn tham khảo:

http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/358

http://www.japantoday.com/category/opinions/view/dont-fall-into-japans-tax-traps

Advertisement