Wikia Nhật Bản
Advertisement

Trường hợp khẩn cấp

Trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn hay tai nạn giao thông, mất cắp, thì không được hoảng hốt mà hãy bình tĩnh gọi cấp cứu. Dưới đây là các số điện thoại liên lạc và các biện pháp xử lý trong các trường hợp khẩn cấp. Tương ứng với 4 trường hợp thì các số điện thoại khẩn cấp được chia ra như sau. Bất kì số điện thoại nào cũng có thể liên lạc trong suốt 24h.

  • Cấp cứu: Số 119.
  • Hỏa hoạn: Số 119
  • Tai nạn giao thông: Số 110 (cảnh sát)
  • Tội phạm: Số 110 (cảnh sát)

Tất cả các số trên chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Không quay số khi muốn tư vấn hoặc tìm kiếm thông tin. Xe cấp cứu miễn phí, nhưng không được sử dụng trong trường hợp có thể di chuyển được người bị bệnh, thương nhẹ bằng phương tiện cá nhân, taxi.

Lưu ý

  • Điện thoại cố định, điện thoại công cộng, điện thoại di động, dịch vụ điện thoại không dây PHS đều có thể gọi đến số 119 và 110. Khi gọi bằng điện thoại bàn, điện thoại công cộng thì cho dù không cần nói địa chỉ, người nhận cũng sẽ biết được nơi người gọi đến.
  • Gọi bằng điện thoại công cộng tới các số khẩn cấp sẽ không mất tiền. Nhấc ống nhghe lên, ấn vào nút “緊急用通報ボタン” (kinkyūyō-tsūhō botan) màu đỏ rồi quay tới số “119” hoặc “110”.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE)
Advertisement