Wikia Nhật Bản
Advertisement

Giấy tờ bắt buộc phải làm:

  • Khi chuyển nơi ở, hoặc mới đến Nhật: đăng ký cư trú
  • Khi chuyển nhà: đăng ký chuyển đi và đăng ký chuyển đến

Một số văn phòng làm việc cả một số buổi sáng thứ 7.

Advertisement